FLOORBALL CLUB ZLÍN LIONS Logo Zlín Lions

Doba covidová...

Doba covidová...

Ahoj Lví smečko!


Nikdy bychom nevěřili, že pod našimi rukami bude vznikat taková zpráva. Doba je zlá. Nepřeje sportu, ani běžnému životu. Tak černý scénář jsme nečekali a musíme s tím bojovat. Chtěli bychom, abyste věděli, že jsme dělali a děláme maximum, abychom ve florbale pokračovali. Bohužel poslední rozhodnutí Vlády ČR nám vystavilo absolutní stopku. Opatření se dotkla nejen tréninků a zápasů, ale především života uvnitř klubu. Chceme vám ale říct podstatnou věc. I když jsme unaveni neustálými změnami, kdy domlouváme tréninkové prostory, objednáváme a následně rušíme, nevzdáváme se! Věříme, že toto období společně brzy překonáme, že budeme pokračovat ve výchově malých florbalistů a soutěže se znovu rozjedou.

Řada z vás se ptá na platbu členských příspěvků. Především ve vztahu k uplatnění proplacení částky od zdravotních pojišťoven. Vzhledem k tomu, že se sezóna rozjela, souvisí s tím také spousta nákladů, které jsme nuceni vynakládat. Samozřejmě nikdo z nás neví, jak bude sezóna pokračovat, kdy se k trénování vrátíme a znovu se se soupeři potkáme na hřišti. Po dlouhé a bouřlivé diskuzi jsme se rozhodli pro následující scénář. V KIS bude všem členům tento týden vygenerován platební příkaz na polovinu ročních příspěvků se splatností do konce listopadu. Výše druhé poloviny se bude odvíjet od aktuální situace. Plně chápeme, že pro některé z vás může být složité část příspěvků zaplatit, v tom případě se prosím obraťte na sekretáře (608 965 616, sekretar@zlinlions.cz) a domluvíte se na dalším postupu.

Závěrem nám dovolte říct to nejpodstatnější: DĚKUJEME! Spousta z vás nám vyjadřuje svou podporu, od některých jsme dostali tipy na náhradní tréninkové haly a celkově cítíme, že je základní princip Lví smečky plněn, držíme spolu v dobách dobrých i těch horších…


4K neboli vedení Florbalového klubu Zlín Lions