FLOORBALL CLUB ZLÍN LIONS Logo Zlín Lions

Zhodnocení sezóny dorostenek

Zhodnocení sezóny dorostenek
U dorostenek došlo v průběhu sezóny k trenérské změně, kdy Míšu Bařinovou a Honzu Inderku vystřídala Pavla Manová. Míši i Honzovi rozhodně patří velké poděkování, protože to byli právě oni dva, kteří nastartovali holčičí florbal ve Zlíně. Další velké poděkování směřuje Marcele Krajčové, které nás zásobuje užasnýma fotkama, kterou najdou brzy uplatnění na novém klubovém webu, který se chystá. Ale teď už se věnujte řádkům, kde se Pavla Manová ohlíží za sezonou s nejen s dorostenkami, ale také maldšíma holkama, kterých je víc a víc, za což jsme moc rádi. Úvodem bych chtěla říci, že trenérkou dorostenek na plný úvazek jsem zhruba od února. Do trénování se dále zapojují i dva velmi ochotní rodiče, a to Tomáš Pivoda a Martin Pospíšil. Vzhledem k době působení v klubu se zaměřím spíše na druhou polovinu sezóny.

Dorostenky měly během sezóny tréninky třikrát týdně. V pondělí trénovaly na hale TGM, kde se učily zejména florbalovou techniku. Část tréninku byla vyčleněná také pro kompenzační cvičení a průpravné hry. V druhé polovině sezóny pondělní tréninky začaly být využívány i staršími a mladšími žákyněmi, které se alespoň dostaly do kontaktu i se staršími holkami. Středeční tréninky byly také na hale TGM a patřily pouze dorostenkám. Ve středu jsme trénovaly především herní dovednosti. Třetí trénink navštěvovaly hráčky na Střední zdravotnické škole, kde jsme trénovaly techniku i herní dovednosti dohromady a hodně jsme i hrály vzájemně proti sobě.

Na trénincích mimo florbalové dovednosti je kladen důraz také na týmovost, pozitivní přístup, podporu a spolupráci. Snažím se zapojit také průpravné hry a jiné sporty, aby měly holky větší všestrannost a neměly jednostrannou zátěž. Do budoucna chci více spolupracovat i s jinými kluby a odehrát více přátelských utkání. Tím se více zpestří tréninkové jednotky.

V uplynulé sezóně mě holky mile překvapily docházkou a chutí k florbalu. Holky se na trénincích snažily a bylo vidět, že je florbal baví. Ikdyž ne úplně u všech byl přístup k tréninku takový, jaký by měl být. Na tom je potřeba trochu zapracovat. Bez zodpovědného přístupu a bez tréninku bychom se totiž nikam moc neposunuly. Chtěla bych, aby hráčky pochopily, že je to určitá zodpovědnost jednak vůči svým spoluhráčkám, ale také vůči trenérovi. Florbal je týmový sport a vzájemná spolupráce v něm hraje důležitou roli.

Pravidelné tréninky holek během roku navštěvovalo zhruba okolo 17 holek v dorostenecké kategorii a okolo 10 hráček v kategorii mladších a starších žákyň. Během posledního půl roku se mezi nás postupně přidávaly a stále přidávají další nové tváře různých ročníků, z čehož mám velkou radost. Celkový počet Lvic se výrazně navýšil a do další sezóny připravujeme otevřít až 3 dívčí kategorie. Členská základna se pomalu, ale jistě začíná naplňovat.

V uplynulé sezóně se nám výsledkově příliš nedařilo, ikdyž tam bylo pár světlých chvilek. Hlavní problém momentálně je, že jsme hodně mladý začínající klub a chybí nám florbalová vyspělost hráček. Soupeři měli více zkušené hráčky, což bohužel hrálo v náš neprospěch. V následující sezóně si myslím, že to bude zase o něco lepší.

Na závěr bych chtěla poděkovat hlavně rodičům, kteří své děti podporují. Kteří obětují mnoho svého času ať už dovozem či odvozem na zápasy či tréninky. Také děkuji za vytváření skvělé atmosféry na zápasech během sezóny. Chtěla bych všem těmto rodičům vzkázat, aby byli dále tak trpěliví a vytrvalí. Dále bych chtěla ještě poděkovat všem spolehlivým hráčkám za tréninkovou docházku, chuť do florbalu a reprezentaci klubu Zlín Lions.

Hodnotila trenérka Pavla Manová
Foto: Marcela Krajčová